..:: Wrocławski Klub FORMATY ::..

 
O NAS
 
 
 
 
 
 
 
   

 


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
GODZINY PRACY: 13:00-21:00 od poniedziałku do piątku.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


REGULAMIN DO POBRANIA:
Deklaracja uczestnika zajec WKF
Regulamin uczestnictwa w zajeciach pracowni artystycznych WKF 2017-2018
Zgoda na wykorzystanie wizerunku przez WKF.pdf

Wrocławski Klub FORMATY jest punktem partnerskim
programu Urbancard Premium
Regulamin Programu

 

Newsletter:

Chcesz otrzymywać wiadomości
o wydarzeniach we
Wrocławskim Klubie FORMATY,
wpisz poniżej swój adres e-mail
i kliknij przycisk "Dodaj"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  NEWS

 

data : 

Sob, 30-12-2017

 

 

 

   
 
REGULAMIN
uczestnictwa w zajęciach pracowni artystycznych
Wrocławskiego Klubu Formaty
w roku artystycznym 2016/2017
 
DO POBRANIA:

Deklaracja uczestnika zajec WKF.pdf

Regulamin uczestnictwa w zajeciach pracowni artystycznych WKF 2017-2018

Zgoda na wykorzystanie wizerunku przez WKF.pdf


I. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem zajęć w pracowniach artystycznych jest Wrocławski Klub Formaty mieszczący się przy ul. Samborskiej 3-5, 54-615 Wrocław.
2. W ramach wielokierunkowej działalności w zakresie upowszechniania kultury WKF prowadzi zajęcia artystyczne indywidualne i grupowe (z podziałem na kategorie wiekowe).
3. Aktualna oferta zajęć pracowni artystycznych znajduje się na stronie www.wkformaty.pl, w bieżących drukowanych materiałach informacyjnych (plakaty, ulotki, kalendarium) dostępnych m. in. w siedzibie WKF oraz pod numerem telefonu 71 789 33 20.

II. Warunki uczestnictwa w zajęciach.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez WKF jest:
1. Wypełnienie i podpisanie deklaracji uczestnika zajęć (pobierz) – w przypadku osób niepełnoletnich deklarację wypełnia rodzic/opiekun prawny.
2. Zapoznanie się i akceptacja z niniejszym regulaminem.
3. Uiszczenie opłaty za zajęcia zgodną z aktualnym cennikiem WKF.
4. Obecność uczestników zajęć kontrolowana jest przez instruktorów prowadzących podczas każdego spotkania i odnotowywana w dzienniku zajęć.
5. WKF zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć, o czym poinformuje telefonicznie, meilowo lub osobiście uczestników, rodziców/opiekunów prawnych uczestników zajęć oraz przez wywieszenie ogłoszenia na tablicy informacyjnej w siedzibie WKF i na stronie internetowej WKF.

III. Płatności za zajęcia, nieobecności, odwoływanie i odpracowywanie zajęć.

1. Zajęcia w WKF prowadzone są odpłatnie. Wysokość odpłatności za zajęcia wynika z aktualnego cennika zajęć WKF dostępnego na stronie www.wkformaty.pl oraz pod numerem telefonu 71 789 33 20.
2. Płatność za zajęcia w pracowniach dokonywana jest za miesiąc z góry na każdych pierwszych zajęciach każdego nowego miesiąca.
3. Jeżeli wpłata za zajęcia nie zostanie dokonana w wyznaczonym powyżej terminie uczestnik zajęć nie zostanie dopuszczony do kolejnych.
4. Płatność za udział w zajęciach może być dokonywana osobiście w kasie WKF w wyznaczonych godzinach pracy (więcej info na www.wkformaty.pl) lub przelewem na konto WKF nr PKO Bank Polski 70 1020 5226 0000 6302 0417 1708. W tytule przelewu koniecznie proszę podać: imię i nazwisko uczestnika zajęć, nazwę zajęć, miesiąc, którego dotyczy opłata.
5. Skorzystanie ze zniżki 20% z programu URBAN CARD PREMIUM możliwe jest po okazaniu aktualnej karty URBAN i płatności wyłącznie gotówką w kasie – do odwołania.
6. Dla uczestnicy zajęć korzystających z programu „dwa plus trzy i jeszcze więcej” WKF oferuje po dwa miejsca z 30% zniżką dla dzieci i młodzieży w pracowni plastycznej i teatralnej oraz w zajęciach organizowanych dla dzieci podczas Feriady w Formatach i Wakacji w Formatach.
6. Na prośbę uczestnika może być wydany rachunek z tytułu uczestnictwa w zajęciach.
7. Rezygnacja z zajęć nie zwalnia uczestnika od obowiązku uregulowania zaległych opłat.
8. Nie ma możliwości zwrotów wnoszonych opłat z uwagi na absencję uczestnika. Nieobecność traktowana jest jako dobrowolna utrata zajęć.
9. Występy uczestników zajęć podczas pokazów, przeglądów, festiwali traktowane są jako zajęcia.
10. W uzasadnionych przypadkach prowadzący może wprowadzić zastępstwo. Jeżeli zajęcia nie odbędą się z winy prowadzącego – jest on zobowiązany do odrobienia ich w innym, wyznaczonym terminie.

IV. Dodatkowe informacje

1. Prowadzący wyszukuje i kieruje uczestników swoich zajęć do brania czynnego udziału w różnego rodzaju przeglądach/festiwalach/konkursach związanych tematycznie z prowadzoną przez niego pracownią.
2. WKF wykorzystuje i przetwarza dane osobowe, zdjęcia i nagrania muzyczne oraz filmowe w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością Klubu. Pełnoletni uczestnicy oraz prawni opiekunowie uczestników niepełnoletnich zajęć organizowanych przez WKF wypełniają oświadczenie o wyrażeniu, bądź nie wyrażeniu zgody na wykorzystywanie zdjęć i nagrań muzycznych oraz filmowych z udziałem uczestników zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Każdy instruktor prowadzący zajęcia w WKF zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania zasad wprowadzonych niniejszym regulaminem.
4. W kwestiach nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, decyzję podejmuje Dyrektor WKF.

<< POWRÓT DO NEWS

>> ARCHIWUM <<

 wernisaż koncert galeria warsztaty plastyka kultura gitara pianino taniec śpiew perkusja fortepian wokal festiwal ambientalny nowobrzmienia feriada wielosfer przeglad plenerowy zajecia ferie terapia choreoterapia janusz kaminski agnieszka gabriela szczepańczyk tomasz basel monika wiśniowska magdalena stan-sokołowska paweł zybowski