..:: Wrocławski Klub FORMATY ::..

 
O NAS
 
 
 
 
 
 
 
   

 


Jesteśmy miejską instytucją kultury istniejącą od 1980 roku.

Stwarzamy możliwości artystycznego wyrazu. Chcemy by efekty naszych działań zaskakiwały nas samych i pozwalały wierzyć w to, co robimy.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą, do zapisywania się do naszych pracowni artystycznych, na nasze warsztaty, a także do uczestnictwa w organizowanych przez nas wernisażach, koncertach, imprezach plenerowych, spotkaniach arteterapeutycznych, festiwalach(Festiwal Ambientalny oraz Nowobrzmienia).


REGULAMIN DO POBRANIA:
Deklaracja uczestnika zajec WKF.pdf
Regulamin uczestnictwa w zajeciach pracowni artystycznych WKF 2016.pdf
Zgoda na wykorzystanie wizerunku przez WKF.pdf

Wrocławski Klub FORMATY jest punktem partnerskim
programu Urbancard Premium
Regulamin Programu

 

Newsletter:

Chcesz otrzymywać wiadomości
o wydarzeniach we
Wrocławskim Klubie FORMATY,
wpisz poniżej swój adres e-mail
i kliknij przycisk "Dodaj"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  NEWS

 

data : 

Sob, 04-11-2017

godzina : 

19:00

 

   
 
Before Ambientalny
 
REGULAMIN IMPREZY
BEFORE AMBIENTALNY 2017
04.11.2017r.

Miejsce: Wrocławski Klub FORMATY (ul. Samborska 3-5, Wrocław)

I. Zasady ogólne.
1. Regulamin został przygotowany przez Wrocławski Klub Formaty, z siedzibą przy ul. Samborska 3-5, 54-615 Wrocław, organizatora Before Ambientalny 2017, który odbywa się w dniu 04.11.2017r. we Wrocławiu.
2. Regulamin skierowany jest do wszystkich osób przebywających na terenie przeprowadzanej imprezy, w tym osób posiadających bilet wstępu na imprezę.
3. Wymienione osoby w punkcie I.2 zobowiązane są do przestrzegania regulaminu imprezy.

II. Zasady organizacyjne.
1. Osoby uczestniczące w imprezie zobowiązane są do przestrzegania postanowień regulaminu oraz do przestrzegania przepisów pożarowych i porządkowych obowiązujących na terenie imprezy.
2. Na terenie imprezy, bez zgody Organizatora, można wykonywać zdjęcia tylko dla celów prywatnych. Zabrania się używania lamp błyskowych. Zdjęcia należy wykonywać w taki sposób, aby nie przeszkadzać i nie zasłaniać sceny innym uczestnikom wydarzenia.
3. Zabrania się:
a) wnoszenia napojów alkoholowych, artykułów spożywczych oraz środków odurzających,
b) wnoszenia materiałów wybuchowych i łatwopalnych,
c) wnoszenia kamer oraz sprzętu nagrywającego bez wcześniejszej zgody Organizatora,
d) innych niebezpiecznych przedmiotów.
4. Na terenie imprezy (Wrocławski Klub FORMATY) obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.
5. Ochrona oraz służby informacyjne uprawnione są do:
a) sprawdzania biletów, akredytacji i zaproszeń,
b) sprawdzania zawartości bagaży osób w przypadku podejrzenia złamania postanowień regulaminu,
c) nakazania opuszczenia terenu imprezy osobom naruszającym postanowienia niniejszego regulaminu.

III. Bilety i wstęp na teren imprezy.
1. Wstęp na teren imprezy mają osoby posiadające ważny bilet, zaproszenie lub akredytację.
2. Organizator może odmówić wstępu na imprezę osobom znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających lub innych podobnie działających.
3. Osoby znajdujące się na imprezie, które dopuszczać się będą zakłócania porządku, stwarzać zagrożenie dla innych uczestników imprezy, naruszać dobre obyczaje lub osoby, które wniosą na teren imprezy przedmioty zakazane, albo nie będą przestrzegać regulaminu, będą usunięte z imprezy bez możliwości otrzymania zwrotu poniesionych kosztów za zakup biletu wstępu.

IV. Obowiązki organizatora i uczestników imprezy.
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu imprezy z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych zdarzeń (np. awaria sprzętu, absencja artysty – z powodów niezależnych od Organizatora itp.)
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w miejscu organizacji imprezy.
3. Uczestnik imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną i odpowiada karnie lub cywilnie za szkody wyrządzone przez niego na terenie imprezy, zarówno w stosunku do innych uczestników, jak i Organizatora.

<< POWRÓT DO NEWS

>> ARCHIWUM <<

 wernisaż koncert galeria warsztaty plastyka kultura gitara pianino taniec śpiew perkusja fortepian wokal festiwal ambientalny nowobrzmienia feriada wielosfer przeglad plenerowy zajecia ferie terapia choreoterapia janusz kaminski agnieszka gabriela szczepańczyk tomasz basel monika wiśniowska magdalena stan-sokołowska paweł zybowski