Irina Nikolaieva

Studio piosenki estradowej

Nikolaieva Iryna (Mykolaivna), nazwisko rodowe – Zadvorna. Urodziła się 27 lipca 1967 r.  w mieście Sławuta, obwód Chmielnicki w Ukrainie.
Ukończyła Liceum nr 2 w Sławucie, w latach 1983-1987 studiowała grę na skrzypcach w Chmielnickiej Szkole Muzycznej.

1987 – 1999 – pracowała jako nauczyciel skrzypki w liceum artystycznym.
1999 – 2005 – Dyrektor muzyczny w Slavutskim Regionalnym Liceum Specjalistycznym.
2009 – 2012 – ukończyła studia na Państwowym Uniwersytecie Humanistycznym na kierunku „Pedagogika  i edukacja” i uzyskała kwalifikacje nauczyciela, metodyka i pedagoga.
2000 – 2005 – Kierownik Teatru Piosenki Domu Twórczości Dziecięcej
2005 – 2007 – pracowała we Włoszech.
2007 – 2022  – Dyrektor muzyczny Slavutskiego Regionalnego Liceum Specjalistycznego.

Jest laureatką wielu nagród i dyplomów międzynarodowych, ukraińskich i regionalnych konkursów i festiwali, a jej uczniowie wygrywali wiele konkursów.
Od maja 2022 mieszka i pracuje we Wrocławiu.

Studio Piosenki Estradowej

wtorek 16:00-17:00