OFERTA PRACY WE WROCŁAWSKIM KLUBIE FORMATY

Wrocławski Klub Formaty zaprasza do aplikacji na stanowisko:

specjalista/specjalistka ds. administracyjno-merytorycznych

 

Zakres obowiązków/opis stanowiska:

 • administracja budynkiem Wrocławskiego Klubu Formaty: utrzymywanie obiektu w sprawności technicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, organizowanie prac związanych z konserwacją sprzętu, urządzeń lub pomieszczeń, zgłaszanie wszelkich awarii przełożonemu, koordynowanie współpracy z serwisami zewnętrznymi, kontakt z zewnętrznymi firmami współpracującymi (np. firmami remontowo-budowlanymi, serwisowymi, itp.);
 • administrowanie zamówieniami, stosowanie się do obowiązujących procedur i wytycznych;
 • obsługa administracyjna postępowań o udzielanie zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz wewnętrznym regulaminem zamówień publicznych WKF do 130 tys. złotych: kontakt z uczestnikami, sporządzenie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
 • koordynacja zadań związanych z wynajmami: kontakt z interesantami, rezerwowanie terminów, sporządzanie odpowiedniej dokumentacji;
 • przygotowywanie pism, zleceń, umów, sprawozdań, zarządzeń;
 • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z wykonywanymi czynnościami służbowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami obowiązującymi w WKF, archiwizacja powierzonych dokumentów, utrzymywanie należytego porządku w przechowywanych dokumentach;
 • ścisła współpraca ze wszystkimi działami;
 • samodzielne przygotowywanie wniosków oraz wsparcie innych działów celem pozyskiwania dodatkowych środków na działalność kulturalną WKF;
 • koordynacja nad zaopatrzeniem w artykuły niezbędne dla funkcjonowania WKF, dokonywanie niezbędnych zakupów;
 • wsparcie merytoryczne, techniczne i fizyczne przy organizacji imprez, uczestniczenie w organizowanych wydarzeniach, koordynacja techniczna wydarzeń.

 

Nasze wymagania:

 • obywatelstwo polskie;
 • wykształcenie wyższe, mile widziane administracyjne;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
 • wiedza z zakresu prawa zamówień publicznych (w szczególności zamówień do 130 tys. złotych);
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych, znajomość programów biurowych (Microsoft Office, Word, Excel);
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego;
 • wysoka kultura osobista, komunikatywność, kreatywność, odpowiedzialność, staranność, sumienność;
 • samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu;
 • dyspozycyjność (praca częściowo w godzinach popołudniowych oraz w wybrane weekendy).

 

Mile widziane:

 • doświadczenie w pracy na stanowisku administracyjnym;
 • doświadczenie w pracy z dokumentacją techniczną;
 • znajomość zasad funkcjonowania instytucji kultury;
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego;
 • znajomość obsługi serwisów internetowych.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w wymiarze 1 etatu po okresie próbnym (pierwszy miesiąc – umowa zlecenie, następnie umowa o pracę) od przełomu sierpnia/września br.;
 • pracę w obszarze kultury w nowoczesnej i kreatywnej przestrzeni;
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • wdrożenie do pracy;
 • miłą atmosferę;
 • stabilne zatrudnienie.

 

Warunki aplikowania:

Prosimy o przesłanie CV (w języku polskim) na adres: sekretariat@wkformaty.pl z dopiskiem “Specjalista ds. administracyjno-merytorycznych”. Zgłoszenia przyjmujemy do 31.07.2024, do godz. 15:00. Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu + 48 698 017 775.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

Przesłanie aplikacji jest jednoznaczne z akceptacją polityki prywatności. Informacje o polityce prywatności dostępne są pod adresem: https://wkformaty.pl/bip/polityka-prywatnosci/