Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wrocławski Klub Formaty zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.wkformaty.pl

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez Kinaole Sp z o.o.

​Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Monika Bukowa, m.bukowa@wkformaty.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 71 789 33 20 wewn. 4. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

Dostępność architektoniczna

 Wrocławski Klub Formaty mieści się w południowej części Wrocławia, w dzielnicy Muchobór Wielki.

Adres: ul. Samborska 3-5, 54-615 Wrocław.

Dojazd komunikacją autobusową linii nr 107, 119, 132, 152, 241, 247, 319, 967 do przystanku „Stanisławowska (WK Formaty)” lub „Muchobór Wielki”.

Dojazd samochodem od strony ulicy Samborskiej oraz ulicy Stanisława Kunickiego. Wjazd na parking od strony ul. Stanisława Kunickiego. Na parkingu oznaczono miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnościami. Od strony miejsca parkingowego jest wejście z podjazdem, które otwierane jest na żądanie (prosimy o kontakt z sekretariatem 71 789 33 20 wew. 4).

Przed budynkiem dla rowerzystów umiejscowione zostały stojaki rowerowe (zarówno przed wejściem głównym jak i na parkingu).

Powierzchnia budynku jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku. Możliwe jest wejście z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Wejście główne znajduje się od strony ulicy Samborskiej, prowadzi do niego betonowa ścieżka. Drzwi nie otwierają się automatycznie.

Wejście do budynku poprzedza wiatrołap z punktem wymiany książek oraz punktem kolportażowym. Po prawej stronie znajduje się tablica dotykowa z rzutem budynku i wykazem pomieszczeń parteru. Następnie przejście do obszernego holu pełniącego również funkcję galerii.

Na wprost wejścia, na końcu holu znajduje się sekretariat z punktem informacyjnym (drzwi po lewej stronie), dział programowania (drzwi po prawej stronie) oraz szatnia.

Po prawej stronie w holu znajduje się wejście na salę koncertową. Po stronie lewej – wejście do korytarza prowadzącego do sali lustrzanej, sali plastycznej, kasy oraz toalety dla osób z niepełnosprawnościami wyposażonej w instalację alarmową.

W budynku zamontowana jest winda dla osób z niepełnosprawnościami.

Po prawej stronie w holu (tuż za wejściem do sali koncertowej) znajduje się korytarz prowadzący do windy na piętro, toalet ogólnodostępnych oraz na klatkę schodową. W korytarzu na piętrze, na wprost schodów znajduje się tablica dotykowa z rzutem budynku i wykazem pomieszczeń piętra.

Na piętrze po lewej stronie znajdują się pracownie: gitary, pianina i wokalu. Po prawej – pracownia perkusji. Na piętrze nie ma toalet.

We Wrocławskim Klubie Formaty można skorzystać z pętli indukcyjnych.

Wszyscy goście Wrocławskiego Klubu Formaty mogą w każdej chwili liczyć na pomoc pracowników naszej instytucji: prosimy zwrócić się do sekretariatu.

 

Dodatkowe informacje

Jeśli planujesz wizytę we Wrocławskim Klubie Formaty i masz dodatkowe pytania dotyczące dostępności, skontaktuj się z nami.

Koordynator dostępności: Monika Bukowa, tel. 71 789 33 20, wew. 4, m.bukowa@wkformaty.pl

Zajęcia edukacyjne, warsztaty

Przed wizytą w naszej instytucji prosimy o kontakt z działem programowania w celu wybrania z naszej oferty zajęć najbardziej odpowiadających Waszym potrzebom.

Osoba do kontaktu: Urszula Sowińska, tel. 71 789 33 20, wew. 1; u.sowinska@wkformaty.pl

Polski Język Migowy

Informacja w ETR

Wrocławski Klub Formaty działa we Wrocławiu od 1980 roku.
Wrocławski Klub Formaty promuje kulturę, muzykę i sztukę. Znaczy to, że chce, aby jak najwięcej osób poznało kulturę, sztukę i muzykę.

We Wrocławskim Klubie Formaty możesz wziąć udział w zajęciach muzycznych, plastycznych, tanecznych albo ruchowych.

Na tych zajęciach możesz nauczyć się: śpiewać, tańczyć, rysować i malować. Możesz ćwiczyć z instruktorem.
Wrocławski Klub Formaty organizuje koncerty i festiwale muzyczne.
Możesz wziąć udział w koncertach i festiwalach i słuchać muzyki. Możesz też obejrzeć obrazy i zdjęcia na wystawach.

Jeśli chcesz przyjść na jakieś zajęcia, zadzwoń do nas na numer: 71 789 33 20. Nasz pracownik pomoże Ci w wyborze.