Ruch dla dzieci

Zapisy i informacje

Tel. 71 789 33 20, wew. 1

Zajęcia muzyczno-ruchowe dla maluchów z opiekunami

WTORKI | GRUPA 1-2,5 LAT | DZIECKO + OPIEKUN

CZWARTKI | GRUPA 3-5 LAT | DZIECKO + OPIEKUN

 

Zajęcia oddziałują wszechstronnie na rozwój poznawczy i emocjonalny dziecka, stanowią świetną stymulację poprzez zabawę. Rodzic aktywnie uczestniczy w zajęciach z dzieckiem, przyczyniając się do pogłębiania pozytywnych relacji dziecko-rodzic/opiekun, a także ma dobrą okazję do odreagowania napięć oraz poczucia relaksu poprzez powrót do zabaw ze swojego dzieciństwa.

Głównym celem zajęć jest pobudzenie wszystkich sfer, m.in.: aktywności fizycznej, rozumienia i reagowania na polecenia, stymulowania mowy i pamięci, koncentracji uwagi, uregulowania napięcia mięśniowego, wzmocnienia motoryki małej, zachęcenia do samodzielności i współdziałania w grupie.

Podczas zajęć odbywają się zabawy ruchowe przy muzyce, ćwiczenia na koncentrację, nauka prostych tańców i piosenek, trening słyszenia i słuchania ze zrozumieniem, ćwiczenia usprawniające aparat oddechowy oraz narządy mowy, a także poradnictwo pedagogiczno-logopedyczne.

Kiedy?

wtorek 17:30-18:15

czwartek 17:30-18:15

Cena

zajęcia grupowe - 35 zł (za zajęcia w karnecie)

Nabór

Nabór i kontynuacja

Poranne zajęcia ogólnorozwojowe

GRUPA 1-4 LAT | DZIECKO + OPIEKUN


Zajęcia oddziałują wszechstronnie na rozwój poznawczy i emocjonalny dziecka, stanowią świetną stymulację poprzez zabawę. Rodzic aktywnie uczestniczy w zajęciach z dzieckiem, przyczyniając się do pogłębiania pozytywnych relacji dziecko-rodzic/opiekun, a także ma dobrą okazję do odreagowania napięć oraz poczucia relaksu poprzez powrót do zabaw ze swojego dzieciństwa.

Zajęcia składają się z dwóch części: muzyczno-ruchowej oraz sensoryczno-plastycznej, z przerwą 10 minut na drugie śniadanie. Przyjemne i wartościowe zajęcia, składające się z różnorodnych aktywności od gimnastyki, poprzez logorytmikę po wspólne zabawy w kręgu oraz plastykę, dają poczucie swobody w tym samym czasie ucząc przebywania z innymi.

Wskazany jest wygodny strój lub strój zmienny, który można wybrudzić podczas zabaw.

Przeciwwskazania – nadwrażliwość słuchowa i/lub dotykowa.

Zachęcamy do konsultacji indywidualnej.

Kiedy?

piątek 09:30-10:45

Cena

zajęcia grupowe - 40 zł (za zajęcia w karnecie)

Nabór

Nabór i kontynuacja

Gimnastyka 5+

GRUPA OD 5 LAT

Zapraszamy dzieci od 5 roku życia na sportowe zajęcia, na których proponujemy dużą dawkę zdrowego ruchu.
Podczas zajęć odbywa się konkretny zestaw ćwiczeń gimnastycznych, pilates dla dzieci, tory przeszkód, piosenki połączone z ruchem oraz swobodne improwizacje muzyczno-ruchowe.

Korzyści dla dzieci:
·       przeciwdziałanie dziecięcej otyłości oraz wadom stóp i postawy ciała,
·       bardziej wyprostowana sylwetka,
·       ogólnie wzmocnione ciało,
·       poprawa koncentracji i koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej niezbędnej do nauki czytania i pisania,
·       uczucie „lekkości” i rozluźnienia.

Ćwiczymy w skarpetkach z antypoślizgiem, najlepiej boso.
Prosimy, aby dzieci miały ubrany wygodny strój sportowy oraz butelkę wody do picia.

Kiedy?

czwartek 16:30-17:15

Cena

zajęcia grupowe - 35 zł (za zajęcia w karnecie)

Nabór

od 5.09.2022

Ruch dla dzieci, Ruch dla dorosłych

Magdalena Krawczun