PRACA: Specjalist/ka ds. biurowo-administracyjnych

Poszukujemy osoby, która zechciałaby dołączyć do naszego zespołu we Wrocławskim Klubie Formaty. Sprawdź, może szukamy właśnie Ciebie?

Stanowisko: Specjalist/ka ds. biurowo-administracyjnych

 • Pełny etat
 • Typ umowy: Umowa o pracę
 • Miejsce pracy: Wrocław

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres t.sliwinska(at)wkformaty.pl (w temacie proszę wpisać: „CV / imię i nazwisko”) w terminie do 07 sierpnia 2022 roku.

Do obowiązków na tym stanowisku należy m.in.:

 • prowadzenie sekretariatu (redagowanie pism, dokumentów, umów, obsługa korespondencji, itd.)
 • organizacja zebrań i spotkań (oraz sporządzanie protokołów, raportów)
 • przygotowywanie harmonogramów pracy, list obecności, grafiku dyżurów
 • organizowanie prac związanych z konserwacją sprzętu, urządzeń lub pomieszczeń
 • koordynacja zaopatrzenia w artykuły niezbędne dla funkcjonowania WKF, dokonywanie niezbędnych zakupów
 • znajomość i wykorzystanie wiedzy związanej z zamówieniami publicznymi
 • przygotowywanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz wewnętrznym regulaminem zamówień publicznych WKF do 30 tys. EURO
 • obsługa administracyjna postępowań o udzielenie zamówień publicznych i ich uczestników; sporządzenie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
 • wykonywanie zadań związanych z wynajmami – kontakt z interesantami, rezerwowanie terminów, sporządzanie odpowiedniej dokumentacji
 • przygotowywanie pism, zleceń umów, sprawozdań, zarządzeń
 • koordynacja zagadnień związanych z RODO, wsparcie działu kadr
 • kontrola zarządcza
 • wsparcie merytoryczne przy organizacji imprez oraz udział w wyznaczonych wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez WKF
 • wsparcie w zakresie promocji wydarzeń i oferty edukacyjnej
 • wsparcie oraz branie udziału w przygotowywaniu wniosków celem pozyskania dodatkowych środków na działalność kulturalną WKF
 • ścisła współpraca ze wszystkimi działami

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
 • praktyczna znajomość pakietu MS Office
 • doskonała organizacja pracy, samodzielność
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole

 Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie na 1 miesiąc na okresie próbnym, następnie zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1 etatu
 • praca w obszarze kultury w nowoczesnej, kreatywnej przestrzeni
 • możliwość rozwoju

Praca częściowo w godzinach popołudniowych, również w wybrane weekendy podczas organizowanych wydarzeń kulturalnych.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres t.sliwinska(at)wkformaty.pl (w temacie proszę wpisać: „CV / imię i nazwisko”) w terminie do 07 sierpnia 2022 roku.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko w wybranymi Kandydatami.

 

Uprzejmie informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Wrocławski Klub Formaty z siedzibą przy ul. Samborskiej 3-5 we Wrocławiu
 • Wrocławski Klub Formaty wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Jest nim Pani Natalia Miłostan e-mail: iod(at)wkformaty.pl
 • Celem zbierania danych jest zapewnienie by proces rekrutacji przebiegał sprawnie.
 • Każdemu kandydatowi do pracy przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zapewnienia prawidłowego realizowania czynności w ramach rekrutacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wzięcie udziału w rekrutacji.
 • Dane osobowe będą udostępniane na rzecz podmiotów świadczących na rzecz Administratora danych usługi kadrowo-płacowe oraz księgowe.
 • Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 • Wrocławski Klub Formaty nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz trzy miesiące po jej zakończeniu. Po upływie tych terminów wszelkie dane zostaną zniszczone.