Przedmiot działalności

Podstawowym celem działalności Wrocławskiego Klubu Formaty jest działalność edukacyjna oraz zaspokajanie potrzeb i aspiracji  kulturalnych społeczeństwa poprzez upowszechnianie i utrwalanie różnych dziedzin kultury i sztuki, zarówno profesjonalnej jak i amatorskiej. 

Do zadań Wrocławskiego Klubu Formaty należy w szczególności:

1) organizowanie działań w zakresie edukacji kulturalnej społeczeństwa,

2) podejmowanie działań służących tworzeniu warunków dla rozwoju amatorskiej twórczości artystycznej,

3) współpraca przy realizacji wspólnych przedsięwzięć kulturalnych z instytucjami  kultury, szkolnictwem artystycznym, organizacjami i stowarzyszeniami oraz środowiskami twórczymi Wrocławia i w kraju,

4)  prowadzenie działalności wystawienniczej, wydawniczej i impresaryjnej,

5) prowadzenie działalności usługowo-rozrywkowej w zakresie: produkcji programów  artystycznych, oprawy artystycznej imprez, organizacji szkoleń, kursów, plenerów itp.,

6)  prowadzenie usług fotograficznych, fonograficznych, filmowych, plastycznych oraz innych w miarę możliwości i potrzeb.