Inka Strukiel

Pracownia wokalu

Instruktorka śpiewu, wokalistka, dyrygentka.

Ukończyła studia II stopnia na kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ze specjalnością wokalną oraz I stopień studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie na kierunku Jazz i Muzyka Estradowa ze specjalnością: Edukacja Artystyczna w Jazzie i Muzyce Estradowej. Kształciła się wokalnie także w Szkole Jazzu i Muzyki Rozrywkowej we Wrocławiu, Młodzieżowej Akademii Musicalowej we Wrocławiu, Młodzieżowym Domu Kultury we Wrocławiu, Gabinecie Głosu i Laboratorium Śpiewu i Mowy we Wrocławiu. Uczestniczyła w licznych warsztatach muzycznych. Ma doświadczenie w prowadzeniu indywidualnych i grupowych zajęć wokalnych dla młodzieży.

Na zajęciach pracuje nad elementami emisji głosu, poprawnym oddechem, dykcją, intonacją, świadomością wokalną, a także umiejętnością poruszania się na scenie, pracy z mikrofonem i przygotowaniem do występu. J