Poranne zajęcia ogólnorozwojowe

GRUPA 1-4 LAT | DZIECKO + OPIEKUN


Zajęcia oddziałują wszechstronnie na rozwój poznawczy i emocjonalny dziecka, stanowią świetną stymulację poprzez zabawę. Rodzic aktywnie uczestniczy w zajęciach z dzieckiem, przyczyniając się do pogłębiania pozytywnych relacji dziecko-rodzic/opiekun, a także ma dobrą okazję do odreagowania napięć oraz poczucia relaksu poprzez powrót do zabaw ze swojego dzieciństwa.

Zajęcia składają się z dwóch części: muzyczno-ruchowej oraz sensoryczno-plastycznej, z przerwą 10 minut na drugie śniadanie. Przyjemne i wartościowe zajęcia, składające się z różnorodnych aktywności od gimnastyki, poprzez logorytmikę po wspólne zabawy w kręgu oraz plastykę, dają poczucie swobody w tym samym czasie ucząc przebywania z innymi.

Wskazany jest wygodny strój lub strój zmienny, który można wybrudzić podczas zabaw.

Przeciwwskazania – nadwrażliwość słuchowa i/lub dotykowa.

Zachęcamy do konsultacji indywidualnej.