Adaptacyjne zajęcia dla dzieci

GRUPA 1-3 LAT | DZIECKO + OPIEKUN

 

Serdecznie zapraszamy na przyjemne i wartościowe zajęcia z Trening słuchowy Magdaleny Krawczun, które śmiało można nazwać „wstępem do żłobka/przedszkola”. Proponują one najmłodszym gimnastykę, logorytmikę oraz wspólne zabawy w kręgu z uwzględnieniem swobodnych improwizacji, które dają poczucie swobody i pomagają uwolnić kreatywność.

Zajęcia są świetną okazją do nauki przebywania z innymi, co wpływa na szybszą adaptację w żłobku/przedszkolu, ale również wspomagają pogłębianie więzi rodzinnych.

Zajęcia oddziałują wszechstronnie na rozwój poznawczy i emocjonalny dziecka, stanowią świetną stymulację poprzez zabawę. Rodzic aktywnie uczestniczy w zajęciach z dzieckiem, przyczyniając się do pogłębiania pozytywnych relacji dziecko-rodzic/opiekun, a także ma dobrą okazję do odreagowania napięć oraz poczucia relaksu poprzez powrót do zabaw ze swojego dzieciństwa.

Wskazany jest wygodny strój lub strój zmienny, który można wybrudzić podczas zabaw.

Przeciwwskazania – nadwrażliwość słuchowa i/lub dotykowa.

Zachęcamy do konsultacji indywidualnej.