Pracownia wokalu

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

Pracownia nauki używania najbardziej osobistego instrumentu jaki istnieje – strun głosowych.

​Zajęcia 30 lub 50 minutowe odbywają się w trybie indywidualnym przy akompaniamencie instrumentu klawiszowego lub podkładów muzycznych oraz z użyciem mikrofonu i sprzętu nagłaśniającego. Program pracowni całościowo wpływa na umuzykalnienie.

​Uczestnicy poznają od podstaw budowę i funkcjonowanie narządów mowy by świadomie pracować nad emisją głosu i oddechem. Ćwiczenia stosowane przez prowadzącą wspierają koordynację słuchowo-ruchową, dykcję a także umiejętności autoprezentacji i ekspresji. Jednym z głównych założeń zajęć jest wypracowywanie emocjonalnej świadomości w utworach muzycznych. Nie zabraknie również miejsca na improwizację – twórczą metodę pracy wydobywającej pokłady przyjemności i satysfakcji ze śpiewania.

​Zajęcia dedykowane są osobom powyżej 8 roku życia.