Zajęcia muzyczno-ruchowe dla maluchów z opiekunami

WTORKI | GRUPA 1-2,5 LAT | DZIECKO + OPIEKUN

CZWARTKI | GRUPA 3-5 LAT | DZIECKO + OPIEKUN

 

Zajęcia oddziałują wszechstronnie na rozwój poznawczy i emocjonalny dziecka, stanowią świetną stymulację poprzez zabawę. Rodzic aktywnie uczestniczy w zajęciach z dzieckiem, przyczyniając się do pogłębiania pozytywnych relacji dziecko-rodzic/opiekun, a także ma dobrą okazję do odreagowania napięć oraz poczucia relaksu poprzez powrót do zabaw ze swojego dzieciństwa.

Głównym celem zajęć jest pobudzenie wszystkich sfer, m.in.: aktywności fizycznej, rozumienia i reagowania na polecenia, stymulowania mowy i pamięci, koncentracji uwagi, uregulowania napięcia mięśniowego, wzmocnienia motoryki małej, zachęcenia do samodzielności i współdziałania w grupie.

Podczas zajęć odbywają się zabawy ruchowe przy muzyce, ćwiczenia na koncentrację, nauka prostych tańców i piosenek, trening słyszenia i słuchania ze zrozumieniem, ćwiczenia usprawniające aparat oddechowy oraz narządy mowy, a także poradnictwo pedagogiczno-logopedyczne.