Festiwal Ambientalny

Międzynarodowy Festiwal Ambientalny to idea niezwykle spójnego, na swój sposób hermetycznego, stylistycznie wydarzenia wychodzącego przeciw wszelkiej powierzchowności w procesie tworzenia i odbioru sztuki. Chcemy prezentować gatunki i artystów obok twórczości których nie można przejść obojętnie, prezentujących sztukę, która wymaga od widza pełnego zaangażowania emocjonalnego i umysłowego. Nasz Festiwal czerpie inspiracje z muzyki, której nie wystarczy słuchać – bardzo często trzeba ją najpierw usłyszeć. To sztuka bardziej dla ducha niż ciała ważna w kontekście społecznym, gdyż stwarza swoją wyjątkową przestrzeń spotkania młodych twórców mających pełną świadomość swojego artystycznego, awangardowego pochodzenia z odbiorcą nierzadko poszukującym jakościowo bogatych elementów tożsamości kulturowej.

Międzynarodowy Festiwal Ambientalny is an extremely cohesive conception, in its own right very hermetic in terms of style, opposing all superficiality in the creation process as well as in the reception of art. We want to present genres and artists, whose craft cannot be ignored, representing art that requires the beholders full attention, both emotional and intellectual.Our festival draws inspiration from music that you not only have to listen to- but which you have to hear first. It’s art designed more for the soul, than the body, important in the social context because it creates its own meeting place for young creators having full awareness of their artistic, avant-garde origin with members of the audience quite often seeking qualitatively rich elements of cultural identity.