09

12.2022


piątek

15:30

09

12.2022


piątek

15:30

IX Turniej szachowy FORszachMATY

Zapraszamy do udziału w IX Turnieju szachowym FORszachMATY. 9 grudnia o godz. 15:30 we Wrocławskim Klubie Formaty.

O wydarzeniu

ORGANIZATOR:
Wrocławski Klub FORMATY, wkformaty.pl, ul. Samborska 3-5, Wrocław

MIEJSCE ZAWODÓW:
ul. Samborska 3-5, Wrocław

TERMIN:
09 grudnia 2022r (piątek)

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Turniej dla dzieci i młodzieży ur. w 2008r. i później, z maksymalnie III kategorią szachową PZSZACH

PROGRAM ZAWODÓW:
Przyjmowanie i potwierdzenie zgłoszeń od godz. 15:30 do 16:15.
I runda– początek godz. 16:30.
Zakończenie turnieju około 20:00.

WPISOWE:
30 zł - płatne w dniu zawodów w kasie klubu,

ZGŁOSZENIA:
- formularze online na stronie: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2022/ti_3452/
- SMS: 604 514 545, e-mail: marek.scisly@vp.pl (należy podać imię i nazwisko zawodnika, datę urodzenia,),
- lub w dniu rozpoczęcia turnieju, pod warunkiem wolnych miejsc. Uwaga! Ilość zawodników ograniczona do 30. Decyduje kolejność zgłoszeń.

SYSTEM ROZGRYWEK:
Zawodnicy grają systemem szwajcarskim, na dystansie 7 rund, tempo gry wynosi 15 min na partię.

SĘDZIOWANIE:
W turniejach obowiązują aktualne przepisy gry FIDE dla szachów szybkich oraz Kodeks Szachowy PZSzach z 2007 r. z późniejszymi zmianami. Osoby, które spóźnią się mogą być dopuszczone do turnieju od następnej rundy, chyba że sędzia podejmie inną decyzję. Decyzje sędziego głównego turnieju są ostateczne. Na rundę można się spóźnić 10 min. O kolejności miejsc decyduje ilość zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości punktacja pomocnicza w następującej kolejności: Buchholz średni, Buchholz, Liczba zwycięstw, Progres.

NAGRODY:
Każdy uczestnik, bez względu na wynik, otrzymuje upominek. Trzech najlepszych zawodników oraz jedna najlepsza nienagrodzona dziewczynka otrzymuje nagrodę.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Liczba miejsc ograniczona jest do 30 osób w każdej grupie – decyduje kolejność zgłoszeń. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny. Opiekę nad dziećmi sprawują rodzice lub opiekunowie. Udział w turnieju jest różnoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb turnieju (publikacja wyników, sprawozdawczość) organizowanego przez WK Formaty (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz.883 z póź.zm.), a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych WK Formaty.

Miejsce

Sala lustrzano-wielofunkcyjna, Wrocławski Klub Formaty

Zapisy

- formularze online na stronie: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2022/ti_3452/
- SMS: 604 514 545, e-mail: marek.scisly@vp.pl (należy podać imię i nazwisko zawodnika, datę urodzenia,),
- lub w dniu rozpoczęcia turnieju, pod warunkiem wolnych miejsc.

Data i godzina

09.12.2022, piątek godz. 15:30

Bilety

Cena

Wpisowe: 30 zł / uczestnik