10

05.2024


piątek

15:30

10

05.2024


piątek

15:30

Turniej Szachowy | FORSZACHMATY

Zapraszamy do udziału w dobrze już przez Was znanym i lubianym Turnieju Szachowym! Wielka rozgrywka już 10 maja o godz. 15.30 w Formatach.

O wydarzeniu

ORGANIZATOR:
Wrocławski Klub FORMATY, wkformaty.pl, ul. Samborska 3-5, Wrocław
 
MIEJSCE ZAWODÓW:
ul. Samborska 3-5, Wrocław
 
TERMIN:
10 maja 2024 r. (piątek)
 
WARUNKI UCZESTNICTWA:
Turniej dla dzieci i młodzieży ur. w 2008r. i później, z maksymalnie III kategorią szachową PZSZACH.
 
PROGRAM ZAWODÓW:
Przyjmowanie i potwierdzenie zgłoszeń od godz. 15:30 do 16:15.
I runda– początek godz. 16:30.
Zakończenie turnieju około 20:00.
 
WPISOWE:
35 zł/uczestnik/płatne w dniu zawodów w kasie klubu.
 
ZGŁOSZENIA:
mailowo na adres: u.sowinska@wkformaty.pl
Uwaga! Ilość zawodników ograniczona do 30. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 
SYSTEM ROZGRYWEK:
Zawodnicy grają systemem szwajcarskim, na dystansie 7 rund, tempo gry wynosi 15 min na partię.
 
SĘDZIOWANIE:
W turniejach obowiązują aktualne przepisy gry FIDE dla szachów szybkich oraz Kodeks Szachowy PZSzach z 2007 r. z późniejszymi zmianami. Osoby, które spóźnią się, mogą być dopuszczone do turnieju od następnej rundy, chyba że sędzia podejmie inną decyzję. Decyzje sędziego głównego turnieju są ostateczne. Na rundę można się spóźnić 10 min. O kolejności miejsc decyduje ilość zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości punktacja pomocnicza w następującej kolejności: Buchholz średni, Buchholz, Liczba zwycięstw, Progres.
W programie przewidziane nagrody dla zwycięzców.
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Liczba miejsc ograniczona jest do 30 osób w każdej grupie – decyduje kolejność zgłoszeń. Opiekę nad dziećmi sprawują rodzice lub opiekunowie. Udział w turnieju jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb turnieju (publikacja wyników, sprawozdawczość) organizowanego przez WK Formaty (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz.883 z póź.zm.), a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych WK Formaty.

Miejsce

Sala lustrzano-wielofunkcyjna, Wrocławski Klub Formaty

Data i godzina

10.05.2024, piątek godz. 15:30

Bilety

Cena

Wpisowe: 35 zł / uczestnik

Zniżki

Z kartą NASZ WROCŁAW -20% | Z kartą NASZ WROCŁAW MAX -30% (płatność gotówką w kasie WKF lub przed Turniejem)