Ogłoszenia i informacje

PRACA:

Stanowisko: Specjalista ds. artystycznych, programowania i organizacji imprez

Miejsce pracy: Wrocławski Klub Formaty, ul. Samborska 3-5
Typ umowy: umowa o pracę
Wymiar czasu pracy: 1 etat

Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie CV na adres t.sliwinska@wkformaty.pl w temacie wpisując: „Praca – imię i nazwisko” do 04.12.2022 roku.

Do obowiązków na tym stanowisku należy m.in.:

 • organizacja pod względem artystycznym i merytorycznym wydarzeń kulturalnych takich jak: koncerty, wernisaże, wydarzenia familijne, spektakle, festiwale, eventy artystyczne, pokazy filmowe, wydarzenia plenerowe itp.
 • przygotowywanie niezbędnej dokumentacji merytorycznej, w tym umów przed i po zorganizowaniu wydarzenia artystycznego, nadzór na ich prawidłową realizacją
 • obecność podczas organizowanych wydarzeń
 • rozliczanie na bieżąco poszczególnych wydarzeń
 • ścisła współpraca z osobami z zewnątrz (np. z grafikiem w celu opracowania i przygotowania projektów plakatów, zaproszeń, banerów, programów, ulotek, itd.)
 • koordynacja, opieka nad artystami, wsparcie techniczne przy przygotowywaniu wydarzeń (w miarę potrzeb)
 • przygotowywanie lub branie udziału w opracowywaniu miesięcznych i rocznych programów działalności Klubu oraz sprawozdań rocznych z tej działalności, opracowywanie pism związanych z działalnością Wrocławskiego Klubu Formaty
 • przygotowywanie kosztorysów, sprawozdań z organizowanych wydarzeń, scenariuszy, harmonogramów
 • współpraca z mediami tradycyjnymi i społecznościowymi
 • przygotowanie i publikacja informacji o wydarzeniach na stronie www oraz w mediach społecznościowych
 • koordynacja i czynne uczestnictwo w przygotowaniu wniosków dotyczących projektów kulturalnych celem pozyskania dodatkowych środków finansowych na ich realizację
 • współpraca z organizacjami i instytucjami Wrocławia
 • dokonywanie w miarę potrzeb niezbędnych zakupów związanych z organizacją wydarzeń artystycznych

Wymagania:

 • obywatelstwo polskie
 • wykształcenie wyższe, mile widziane humanistyczne, managerskie lub pokrewne
 • doświadczenie w organizacji wydarzeń kulturalnych (mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku)
 • umiejętność prowadzenia negocjacji
 • znajomość środowiska kulturalnego, w tym Wrocławia
 • znajomość podstawowych zasad funkcjonowania instytucji kultury
 • umiejętność obsługi komputera i znajomość programów biurowych
 • swobodne poruszanie się w środowisku internetowym (redagowanie strony www), biegła obsługa serwisów: Facebook, Instagram, YouTube
 • mile widziana podstawowa znajomość programów graficznych
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego oraz przynajmniej komunikatywna języka angielskiego
 • wysoka kultura osobista
 • samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań
 • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu
 • umiejętność pracy nad kilkoma projektami jednocześnie
 • dyspozycyjność, komunikatywność, odpowiedzialność, staranność, sumienność, kreatywność i elastyczność
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

Oferujemy:

 • umowę o pracę po okresie próbnym w wymiarze 1 etatu (1 miesiąc – umowa zlecenie, następnie umowa o pracę)
 • pracę w obszarze kultury w nowoczesnej i kreatywnej przestrzeni
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • stabilne zatrudnienie

Praca częściowo w godzinach popołudniowych, również w wybrane weekendy podczas organizowanych wydarzeń kulturalnych.

Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie CV na adres t.sliwinska@wkformaty.pl w temacie wpisując: „Praca – imię i nazwisko” do 04.12.2022 roku.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko w wybranymi Kandydatami.

Uprzejmie informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Wrocławski Klub Formaty z siedzibą przy ul. Samborskiej 3-5 we Wrocławiu
 • Wrocławski Klub Formaty wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Jest nim Pani Natalia Miłostan e-mail: iod(at)wkformaty.pl
 • Celem zbierania danych jest zapewnienie by proces rekrutacji przebiegał sprawnie.
 • Każdemu kandydatowi do pracy przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zapewnienia prawidłowego realizowania czynności w ramach rekrutacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wzięcie udziału w rekrutacji.
 • Dane osobowe będą udostępniane na rzecz podmiotów świadczących na rzecz Administratora danych usługi kadrowo-płacowe oraz księgowe.
 • Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 • Wrocławski Klub Formaty nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz trzy miesiące po jej zakończeniu. Po upływie tych terminów wszelkie dane zostaną zniszczone.

 

***

Data aktualizacji: 04.11.2022