Wrocławski Klub Formaty

Pracownie

Jazz Time

„Jazz Time” to cykl koncertów organizowanych przez Wrocławski Klub Formaty, posiadający wieloletnią tradycję. Podczas organizowanych …

Festiwal Ambientalny

Międzynarodowy Festiwal Ambientalny to idea niezwykle spójnego, na swój sposób hermetycznego, stylistycznie wydarzenia wychodzącego przeciw wszelkiej powierzchowności w procesie tworzenia i odbioru sztuki.